Dudovi Hood Forum

Yeeeaaaa...Dudovi Hood Forum za sve nas koji blejimo na plavom, u skolskom i na krovovima solitera!!!


You are not connected. Please login or register

VIKAONICAA

Go to page : Previous  1, 2

Go down  Message [Page 2 of 2]

26 Re: VIKAONICAA on Sun Dec 21, 2008 11:18 pm

JOOOOOOOOOOOOOOOOOJ BOOOOLLLLLIIIIIIIIIII MEE RRRUUUUUUUUKKKKKKKKAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

View user profile

27 Re: VIKAONICAA on Sun Dec 21, 2008 11:28 pm

NEEEEEEECCCUUUUUUUUUUUUUU SUUUUUUUUUUUUUUTRRRRRRRRRRA NAAAAAAAAAAA BAAAAAAAAAAZEEEEEEEEENEEE!JEEEEEEEEEEER MORAM DAA POOOOOOOOPRAVLJAM GLUUPUUUU HEEEEEEEEMIIIIJUUUUUUUUU!

View user profile

28 Re: VIKAONICAA on Mon Dec 22, 2008 12:34 pm

OCUUUUUUUUUUU DA SSSSSSSSSSSSSSPAAAAAAAAVAAAAAAAAMMMMMM KAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO TTREEEEBAAAAAA!

View user profile

29 Re: VIKAONICAA on Tue Dec 23, 2008 3:27 am

OOOOCUUUUUUUUUUUUU DA SPPPPPPAAAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAMMMMMMMMMM KAAAAAAAAKKOOOOOOOOOO NNNNNNNEEEEEEEE TTTTTTTRRRRRRREEEEEEEEBBBBBBBBAAAAAAAA !!!!!!!!!
(ma kako to bilo) -, -

View user profile

30 Re: VIKAONICAA on Tue Dec 23, 2008 4:30 am

SMOOOORIOOOO SAAAAAMMMMM SEEEE KOOOOO MOJJAAA BAAAABAAAAA,TJ MNOOOGOOOOO Exclamation Exclamation Exclamation

View user profile

31 Re: VIKAONICAA on Tue Dec 23, 2008 1:33 pm

MMMRZZZIIIMM MATEMATIKU II ANDJELKUU................

View user profile

32 Re: VIKAONICAA on Tue Dec 23, 2008 2:03 pm

MMMMMMMMMMMMMMRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM IIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!

View user profile

33 Re: VIKAONICAA on Tue Dec 30, 2008 12:29 am

KKKKOOOOOOOOOO JEEEEEEEEE OOOOPPEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTT PPPPPPOOOOPPPPPPPIIIIIIIIOOOOOOO SSSSOOOOOOOOOKKKKKKKKK ???!!!!!!?????!

View user profile

34 Re: VIKAONICAA on Tue Dec 30, 2008 12:47 am

KAAAAAADDDDDDD CEEEEE VVVVIIISIEEEEEEE RRRRRAAAAAAAAASSSSSTTPPPPUUUUUUSTTTTTTTTT

View user profile

35 Re: VIKAONICAA on Tue Dec 30, 2008 7:48 pm

ZZZZZZZZZZZZZZAAAAASSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOO NNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE MMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUUUUUUUUU DDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDJJJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM SSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJJJJJJPPPPPPPPPPP???

View user profile

36 Re: VIKAONICAA on Tue Dec 30, 2008 11:05 pm

ZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAASSSSSSSTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOO MMOOOOORRRAMMMMMM SSSSUUUUUUUUTTTTTTTTRRRRRRRAAA UUUUU SSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKOOOOOOLLLLLUUUUUUUUUU,PPPPPPPPIIIIIIIIZZZZZZDDDDAAAA IIIIIIMMMMMM MMMMMMMAAAAAAAATTTTTTEEEEEEEEEERRRRRRRIIIIIINNNNNNNNNAAAAAAA???!!!

View user profile

37 Re: VIKAONICAA on Tue Dec 30, 2008 11:30 pm

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTOOO MMMMMMMOOOOOOOOOOORRRRRRAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM SSSSSSSSSUUUUUTRRRAA UUUUUU 7777777 DDDDDDDAAAAAAAAAA UUUSSSSSTAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEMMMMMMMM, KKKKKKKKKKAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAA TTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDAAAAA BBBBBBBUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMM OOOOOOOOODDDDDDDDDDDMMMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNAAAAAAAA ZZZZZZAAAAAAAAAAA SSSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAA UUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCEEEEEEEE??????????????????????????????????????????????????

View user profile

38 Re: VIKAONICAA on Wed Dec 31, 2008 1:44 pm

ZZZZZZZZAAAAAAAAAAAASSSSSSTTTTTOOOOOOOOO MMMMEEEEEEEE BBBBBBAAAAAAAAABBBBBBBBBAAAAAAAAA SSSSMMMMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRAA

View user profile

39 Re: VIKAONICAA on Wed Dec 31, 2008 6:59 pm

BBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIII
MMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
SSSSSSSSSSTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!!!

View user profile

40 Re: VIKAONICAA on Thu Jan 01, 2009 5:41 pm

ZZZAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIIIIII SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCC SSSSSSSSSSSSSSVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEE OOOOOONNNNNNNNNNOOOOOOOOOO DDDEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO??????????????????????
NNNNNNNIIIIIIIIKKKKKKKKKAAAAAAAADDDDDDDDDAA VVVVVVVVVIIIIIIIIISSSSSSSEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEE NNNNNNNEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCUUUUUUUU NNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTIIIIIIII!!!!!!!!!

View user profile

41 Re: VIKAONICAA on Thu Jan 01, 2009 8:48 pm

ZAAAAAAASTOOOOOOOOOOO SAAAAAAAAAAMMMMMMM MOOOOOOOOOOOORAAAAAAAAAAOOOOOOOO DAAAAAAAAA SEEEEEEEEEEEE RAAAAAAAAAAAAAAAAAZBOOOOOOOOOLIIIIM 31.12
ZAAAAASTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO????!??!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

View user profile

42 Re: VIKAONICAA on Mon Jan 19, 2009 1:50 am

KRAJ RASPUSTA?!NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation affraid affraid affraid Sad Sad Sad

View user profile

43 Re: VIKAONICAA on Mon Jan 19, 2009 2:36 am

MMMMMMMMMMMMMMMMMMRRRRRRRRRRRRZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMM GGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAA!!!!OOOOOOOOOOOOOOOO BBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOZZZZZZZZZZZZEEEEEEEEEEEEEE MMMMMMMMMMMMRRRRRRRRRRRRZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMM GGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAA!!!

View user profile

44 Re: VIKAONICAA on Mon Jan 19, 2009 8:28 pm

ZZZZZZZZZAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTTOOOOOOOOOOO
LLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZEEEEEEEEEEEEMMMMMMMM
SSSSSSEEEEEEEEEBBBBBBBEEEEEEEEEE DDDDDDDDDAAAAAAAAA
GGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEE
VVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIMMMMMMMMM????????!!!!!!!!!!!!!!??????????????

View user profile

45 Re: VIKAONICAA on Mon Jan 19, 2009 11:13 pm

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NIJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FERRRRRRRRRRRRRRRRR!

View user profile

Sponsored content


Back to top  Message [Page 2 of 2]

Go to page : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum